Blog Archives

أشتاتاً أشتوت


لو كنت مصري بصحيح قوللي مصر عليها كام عفريت؟ قوللي مصر حتخف؟ ولا حتولع في نفسها بكبريت؟ فتحت المندل وقلت ياسيادنا دللوني العمل مدفون؟ ولا على قرن خرتيت؟  قالولي العمل في طرة مستخبيلكم في الدرة تطلع عليه الشمس يعفرت البشر يعدي … Continue reading

Aside | Posted on by | Leave a comment